دستگاه پانچ و صحافی سیمی JBI BB400-SP Speedbind

JBI

دانلود کاتالوگ
کاربر گرامی، جهت دانلود کاتالوگ لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید

دستگاه پانچ صنعتی کاغذ و صحافی همزمان فنردوبل
اتوماتیک با سرعت بالا
عرض کاغذ پانچ تا 40 سانتی متر
عرض کاغذ صحافی تا 40 سانتی متر
ضخامت برگه های پانچ تا 8 میلی متر
ضخامت برگه های صحافی 2 سانتی متر
سرعت تا 3000 کتاب در ساعت
پانچ اوراق و صحافی کتاب

مواد مصرفی مرتبط