دسته بندی

پانچ دیجیتال

 • دستگاه پانچ JBI DocuPunch® Mk2

  دستگاه پانچ JBI DocuPunch® Mk2

  دستگاه پانچ JBI DocuPunch® Mk2 به منظور پانچ کاغذ اتوماتیک و امکان تعویض ابزار که در چاپخانه ها و مراکز چاپ دیجیتال استفاده می گردد

 • دستگاه پانچ JBI Docupunch Mini

  دستگاه پانچ JBI Docupunch Mini

  دستگاه پانچ JBI Docupunch Mini به منظور پانچ کاغذ اتوماتیک و امکان تعویض ابزار که در چاپخانه ها و مراکز چاپ دیجیتال استفاده می گردد

 • دستگاه پانچ JBI Punch 3400

  دستگاه پانچ JBI Punch 3400

  دستگاه پانچ JBI Punch 3400 به منظور پانچ کاغذ برقی با عملکرد دستی و پدالی و امکان تعویض ابزار که در مراکز چاپ دیجیتال استفاده می گردد

 • دستگاه پانچ JBI Punch 5000

  دستگاه پانچ JBI Punch 5000

  دستگاه پانچ JBI Punch 5000 به منظور پانچ کاغذ برقی و رومیزی با عملکرد دستی و پدالی و امکان تعویض ابزار که در مراکز چاپ دیجیتال استفاده می گردد