دسته بندی

چاپ یووی

دستگاه یووی موضعی برجسته از جدید ترین محصولات دوپلو ژاپن می باشد. یووی موضعی برجسته موجب افزایش ارزش کار چاپی می گردد. طراحی فشرده این دستگاه و همچنین آسانی کار با آن موجب ارایه خدمات ارزشمند تر چاپخانه ها به مشتریان خود شده است.