دسته بندی

تسمه کن اوراق (بندینگ)

دستگاه تسمه کش با برند مولتی گراف سویس برای تسمه کشی و بسته بندی اوراق و بسته های کوچک مناسب می باشد. در این دستگاه بندینگ می توان از دو نوع نوار نایلونی و کاغذی استفاده کرد.