چسب گرم EVA

 • دستگاه صحافی چسب گرم Duplo DPB-500

  دستگاه صحافی چسب گرم Duplo DPB-500

  دستگاه صحافی چسب گرم Duplo DPB-500 با چسب حرارتی تنظیم سریع و اتوماتیک برای ابعاد مختلف کتاب با اندازه گیری اتوماتیک ضخامت عطف و تنظیم اتوماتیک خط تای جلد مجهز به سینی تغذیه اتوماتیک جلد که در چاپخانه...

 • دستگاه صحافی چسب گرم Duplo DB-290

  دستگاه صحافی چسب گرم Duplo DB-290

  دستگاه صحافی چسب گرم Duplo DB-290 به منظور صحافی جسب گرم کتاب با کاربری آسان برای اوراق دیجیتال و افست مجهز به دو غلطک و مخزن مجزای چسب که در چاپخانه ها و مراکز چاپ دیجیتال استفاده می گردد

 • دستگاه صحافی چسب گرم دستی رومیزی Fastbind EVA XT

  دستگاه صحافی چسب گرم دستی رومیزی Fastbind EVA XT

  دستگاه صحافی چسب گرم دستی رومیزی Fastbind EVA XT ٬ صحافی تعداد دلخواه کتاب در مدت چند دقیقه فشرده و بی صدا که در مراکز چاپ دیجیتال استفاده می گردد

 • دستگاه صحافی چسب گرم دستی رومیزی Fastbind Elite XT

  دستگاه صحافی چسب گرم دستی رومیزی Fastbind Elite XT

  دستگاه صحافی چسب گرم دستی رومیزی Fastbind Elite XT ٬ صحافی تعداد دلخواه کتاب در مدت چند دقیقه فشرده و بی صدا که در مراکز چاپ دیجیتال استفاده می گردد