تاکن کاغذ

توتالیا انواع دستگاه کاغذ تا کن را در مجموعه ای متنوع ارایه می نماید. از جمله آنها، دستگاه کاغذ تا کن رومیزی است که جهت تا کردن انواع اوراق ساده به کار برده می شود.

دستگاه بروشور تاکن نیز از دیگر دستگاه های تاکن در این بخش می باشد. لازم به ذکر است که سرعت این دستگاه تاکن بروشور برابر 30 هزار برگ A4 در ساعت می باشد و لذا این دستگاه برای تا کردن کاغذ و بروشورهای دارویی توصیه می گردد.

 • دستگاه کاغذ تاکن Duplo DF-1200

  دستگاه کاغذ تاکن Duplo DF-1200

  دستگاه کاغذ تاکن Duplo DF-1200 برای تا کردن انواع برگه های گلاسه٬ نامه٬ بروشور٬ فاکتورها٬ منوی رستوران و خبرنامه استفاده می گردد

 • دستگاه کاغذ تاکن Duplo DF-980

  دستگاه کاغذ تاکن Duplo DF-980

  دستگاه کاغذ تاکن Duplo DF-980 برای تا کردن انواع برگه های گلاسه٬ نامه٬ بروشور٬ فاکتورها٬ منوی رستوران و خبرنامه استفاده می گردد

 • دستگاه کاغذ تاکن Duplo DF-970

  دستگاه کاغذ تاکن Duplo DF-970

  دستگاه کاغذ تاکن Duplo DF-970 برای تا کردن انواع برگه های گلاسه٬ نامه٬ بروشور٬ فاکتورها٬ منوی رستوران و خبرنامه استفاده می گردد

 • دستگاه کاغذ تاکن Duplo DF-870

  دستگاه کاغذ تاکن Duplo DF-870

  دستگاه کاغذ تاکن Duplo DF-870 برای تا کردن انواع برگه های گلاسه٬ نامه٬ بروشور٬ فاکتورها٬ منوی رستوران و خبرنامه استفاده می گردد