مفتول صحافی

 • آویز تقویم JBI Hangers

  آویز تقویم JBI Hangers

  در حال حاضر میلیون ها تقویم از هر شکل و اندازه ای با سیم فنردوبل Wire-O در دنیا صحافی شده است. بسیاری از تولیدکنندگان از آویز تقویم جیمز برن استفاده می کنند. آویز ها در تقویم و دیوارکوب ها استفاده می ...

 • سیم فنر دوبل قطعه شده JBI Cut Length

  سیم فنر دوبل قطعه شده JBI Cut Length

  ما سیم صحافی فنردوبل Wire-O را به شکل قطعه با شماره و رنگ های مختلف ارائه می نماییم.

 • سیم فنر دوبل پوشش دار JBI Wire-O FLEX

  سیم فنر دوبل پوشش دار JBI Wire-O FLEX

  سیم فنر دوبل پوشش دار JBI Wire-O FLEX دارای انعطاف بیشتر در اندازه های مختلف مورد استفاده در دستگاه صحافی سیمی JBI WOB MIN

 • قرقره سیم فنر دوبل JBI Spools

  قرقره سیم فنر دوبل JBI Spools

  صحافی فنردوبل Wire-O همچنین به عنوان صحافی فنر دوبل و یا زوجی نیز شناخته شده است که یک روش عمومی برای اتصال برگه ها و جلد یک نسخه می باشد. ما رنج وسیعی از قرقره های سیم فنردوبل Wire-O را در ایران ارائ...

 • سوزن منگنه لوپ دوپلو Duplo Loop Staple DBM-150

  سوزن منگنه لوپ دوپلو Duplo Loop Staple DBM-150

  سوزن منگنه لوپ دوپلو Duplo Loop Staple DBM-150 مورد استفاده در دستگاه صحافی مجله DBM-150

 • کارتریج سوزن منگنه دوپلو Duplo Staple DBM-150

  کارتریج سوزن منگنه دوپلو Duplo Staple DBM-150

  کارتریج سوزن منگنه دوپلو Duplo Staple DBM-150 مورد استفاده در دستگاه صحافی مجله DBM-150

 • مفتول صحافی Wire Stitching

  مفتول صحافی Wire Stitching

  ما سیم مفتول دوخت با کیفیت بالا را که برای استفاده چاپخانه ها و صحافی ها در تولید جزوات، کاتالوگ، مجلات با استفاده از دستگاه های دوخت به کار می رود عرضه می کنیم. مفتول دوخت در دوخت کنار جزوه، دوخت سدل...