ترتیب کن

ترتیب اوراق چاپی در گذشته با دست انجام می شده است. بدین منظور تعدادی کارگر ترتیب در کنار میزی نسبتا بزرگ که فضای زیادی اشغال کرده و کارهای چاپی روی آن قرار دارد برگه های چاپی را ترتیب می کنند. اما با گذشت زمان در طول روز از سرعت کار توسط کارگران ترتیب کم شده ضمن اینکه همیشه نگرانی از خطای ترتیب در اوراق ترتیب شده نیز وجود دارد. امروزه کلیه کارهای ترتیب اوراق چاپی توسط دستگاه ترتیب کن کاغذ انجام می گیرد. کارخانه دوپلو ژاپن تولید کننده ی انواع دستگاه ترتیب کن کاغذ غلطکی برای کاغذ های تحریر و دستگاه ترتیب کن کاغذ با مکش هوا برای کاغذ های گلاسه می باشد.
از ویژگی های دستگاه ترتیب کن دوپلو طراحی آنها به شکل عمودی است که موجب اشغال فضای کم می گردد. همچنین استفاده از دستگاه ترتیب کن موجب آرامش خاطر شده زیرا خطای برگه های ترتیب شده به صفر می رسد، چرا که در اثر هرگونه خطای ناشی از خرابی و یا چسبندگی کاغذ مانند کاغذ دوتایی و یا عدم کشش یک برگ ، بسته به نوع دستگاه موجب حذف دسته ترتیب معیوب از مسیر خروجی و ادامه کار و یا موجب توقف ونمایش پیغام و مشخص کردن نوع ایراد می گردد. از دیگر ویژگی ترتیب کن های دوپلو سرعت بسیار زیاد آن می باشد که در ساعات مختلف کار روزانه ثابت خواهد ماند. علاوه بر این دستگاه ترتیب کن کاغذ دوپلو تنها به یک نفر اپراتور نیاز دارد.

 • ترتیب کن Duplo DSC-10/60i

  ترتیب کن Duplo DSC-10/60i

  ترتیب کن Duplo DSC-10/60i برای ترتیب اوراق چاپی طراحی به شکل ایستاده با حداقل اشغال فضا که در چاپخانه ها و مراکز چاپ دیجیتال استفاده می گردد

 • ترتیب کن دوپلو Duplo DSC-10/20

  ترتیب کن دوپلو Duplo DSC-10/20

  ترتیب کن Duplo DSC-10/20 برای ترتیب اوراق گلاسه و تحریر طراحی به شکل ایستاده با حداقل اشغال فضا که در چاپخانه ها و مراکز چاپ دیجیتال استفاده می گردد

 • ترتیب کن دوپلو Duplo DFC-120

  ترتیب کن دوپلو Duplo DFC-120

  ترتیب کن دوپلو Duplo DFC-120 ٬ برای ترتیب اوراق چاپی طراحی به شکل ایستاده با حداقل اشغال فضا که در چاپخانه ها و مراکز چاپ دیجیتال استفاده می گردد

 • دستگاه ترتیب کن کاغذ Duplo DFC-101

  دستگاه ترتیب کن کاغذ Duplo DFC-101

  ترتیب کن دوپلو Duplo DFC-101 ٬ برای ترتیب اوراق چاپی طراحی به شکل ایستاده با حداقل اشغال فضا که در چاپخانه ها و مراکز چاپ دیجیتال استفاده می گردد