دستگاه پانچ JBI EPX700

JBI

دانلود کاتالوگ
کاربر گرامی، جهت دانلود کاتالوگ لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید

دستگاه پانچ صنعتی کاغذ
برقی با عملکرد دستی و پدال

امکان حذف سمبه های دلخواه
عرض کاغذ تا 70 سانتی متر
ضخامت برگه ها تا 3 میلی متر.
سرعت پانچ تا 18000 برگ در ساعت

پانچ انواع اوراق