دسته بندی

جی بی آی

  • دستگاه پانچ JBI EPX700

    دستگاه پانچ JBI EPX700

    دستگاه پانچ JBI EPX700 به منظور پانچ صنعتی کاغذ برقی با عملکرد دستی و پدال که در چاپخانه ها استفاده می گردد