تاکن کاغذ

توتالیا انواع دستگاه کاغذ تا کن را در مجموعه ای متنوع ارایه می نماید. از جمله آنها، دستگاه کاغذ تا کن رومیزی است که جهت تا کردن انواع اوراق ساده به کار برده می شود.

دستگاه بروشور تاکن نیز از دیگر دستگاه های تاکن در این بخش می باشد. لازم به ذکر است که سرعت این دستگاه تاکن بروشور برابر 30 هزار برگ A4 در ساعت می باشد و لذا این دستگاه برای تا کردن کاغذ و بروشورهای دارویی توصیه می گردد.