دسته بندی

ای بی آ

  • دستگاه برش کاغذ EBA 4300

    دستگاه برش کاغذ EBA 4300

    دستگاه برش کاغذ EBA 4300 کاملا ایمن مجهز به قاب ایمنی جلو و پشت دستگاه مجهز به اهرم ایمنی برش جهت ایمنی که در مراکز چاپ دیجیتال و دفاتر فنی استفاده می گردد