دسته بندی

ای بی آ

 • دستگاه برش کاغذ EBA 4350

  دستگاه برش کاغذ EBA 4350

  دستگاه برش کاغذ EBA 4350 مجهز به قاب ایمنی جلو و پشت دستگاه جهت ایمنی که در مراکز چاپ دیجیتال و دفاتر فنی استفاده می گردد

 • دستگاه برش کاغذ EBA 4315

  دستگاه برش کاغذ EBA 4315

  دستگاه برش کاغذ EBA 4315 نمایش دیجیتالی اندازه برش مجهز به قاب ایمنی جلو و پشت دستگاه جهت ایمنی که در مراکز چاپ دیجیتال و دفاتر فنی استفاده می گردد

 • دستگاه برش EBA 4705

  دستگاه برش EBA 4705

  دستگاه برش کاغذ دستی و رومیزی EBA 4705 کاملا ایمن مجهز به قاب ایمنی جلو و پشت دستگاه مجهز به اهرم ایمنی برش جهت ایمنی که در مراکز چاپ دیجیتال و دفاتر فنی استفاده می گردد

 • دستگاه برش کاغذ EBA 4305

  دستگاه برش کاغذ EBA 4305

  دستگاه برش کاغذ EBA 4305 کاملا ایمن مجهز به قاب ایمنی جلو و پشت دستگاه مجهز به اهرم ایمنی برش جهت ایمنی که در مراکز چاپ دیجیتال و دفاتر فنی استفاده می گردد