دستگاه پانچ JBI EM 450 / SP Serie

JBI

دانلود کاتالوگ
کاربر گرامی، جهت دانلود کاتالوگ لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید

دستگاه پانچ کاغذ صنعتی
پانچ و پرفراژ برگه های تاشده و معمولی
امکان اتصال به فیدر کاغذ
امکان اتصال به دستگاه تاکن کاغذ
امکان عملکرد با ابزار تک و یا دوکاره (پانچ و پرفراژ)
عرض کاغذ 14 تا 42 سانتی متر
ضخامت برگه ها تا 3 میلی متر.
سرعت پانچ تا 195000 برگ در ساعت
پانچ اوراق تاشده