سیستم صحافی مجله دیجیتال دوپلو Duplo 600 Digital Booklet system

DUPLO

دانلود کاتالوگ
کاربر گرامی، جهت دانلود کاتالوگ لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید

سیستم صحافی مجله دیجیتال دوپلو Duplo 600 Digital Booklet system

سیستم صحافی مجله دیجیتال دوپلو مدل Duplo 600i شامل دستگاه تغذیه کاغذ DSF-2200 با دستگاه صحافی مجله ظرفیت بالای DBM-600 می باشد که برای تولید و صحافی مجله برای حجم متوسط تا زیاد چاپگرها ایده آل است.
دستگاه DSF-2200 دارای تعدادی ویژگی برتر شامل سیستم تغذیه تسمه و مکش دوپلو، جداسازی هوایی جلو و کنار کاغذ، شیوه ی ضد الکتریسیته ساکن و تشخیص کاغذ دوتایی اولتراسونیک می باشد که برای افزایش اطمینان کار بکار رفته است.

ویژگی ها
• برای حجم متوسط تا زیاد چاپگرها ایده آل است
• خروجی چاپگر های متفاوت را می پذیرد
• دسته های ترتیب شده را به مجله تبدیل می کند
• مجلات با دوخت سدل، کنار و گوشه را به خوبی کارهای بیاضی تولید می نماید
• کاغذ های بلند را تا اندازه 610 میلی متر با کیت سینی اضافه آپشن تغذیه می نماید
• تغدیه تسمه و مکش کاغذ با جداسازی هوایی جلو و کنار
• دارای تشخیص دوتایی اولتراسونیک کاغذ و شیوه ضد الکتریسیته ساکن
• کامپیوتر آپشن می تواند برای آسانی تنظیم اضافه گردد
• قابلیت برش سه طرفه بصورت آپشن و تقسیم دوتایی مجله با افزایش دستگاه DKT-200

کاربرد
مجلات بیاضی، مجلات اندازه کوچک، گزارشات کاری، کاتالوگ، بروشور، سالنامه، مجلات و جزوات کلاسی

مشخصات
دستگاه تغذیه کاغذ DSF-2200
• تعداد سینی: 2
• اندازه کاغذ: طول: 200 تا 508 میلی متر ، (حداکثر طول کاغذ 610 میلی متر وقتی که عرض کاغذ بین 200 تا 230 میلی متر است. اگر عرض از 230 میلی متر بیشتر باشد، حداکثر طول کاغذ 508 میلی متر است) عرض: 105 تا 356 میلی متر
• نوع کاغذ: 52.3 تا 300 گرم
• عملیات اضافی: تشخیص دوتایی اولتراسونیک، سنسور تشخیص انتهای کار، شیوه ی ضد الکتریسیته ساکن، تغذیه متغیرکاغذ
• سرعت: تا 200 برگ در دقیقه

دستگاه صحافی مجله DBM-600
• اندازه کاغذ: 170x105 میلی متر تا 640x364 میلی متر
• ظرفیت برای تا: تا 30 برگ
• ظرفیت دوخت: تا 50 برگ

دوخت کنار و تا
• اندازه کاغذ: B5 تغذیه از طرف بلند، A4 تغذیه از طرف کوتاه،A4 تغذیه از طرف بلند، A4SR تغذیه از طرف کوتاه، A4SR تغذیه از طرف بلند، LTR تغذیه از طرف بلند، LGL تغذیه از طرف کوتاه، LGL تغذیه از طرف بلند ، B4 تغذیه از طرف کوتاه، B4 تغذیه از طرف بلند

دوخت گوشه
• اندازه کاغذ: B5 تغذیه از طرف بلند، A4 تغذیه از طرف کوتاه،A4 تغذیه از طرف بلند، A4SR تغذیه از طرف کوتاه، A4SR تغذیه از طرف بلند، LTR تغذیه از طرف بلند، LGL تغذیه از طرف کوتاه، LGL تغذیه از طرف بلند ، B4 تغذیه از طرف کوتاه،
• سرعت: تا 5200 دسته در ساعت
• موقعیت دوخت: سدل، گوشه، کنار، تای تنها، دوخت کنار و تا

برای مشخصات کامل به کاتالوگ محصول مراجعه نمایید.

مواد مصرفی مرتبط