دستگاه لب گردکن کاغذ JBI DCR 400

JBI

دانلود کاتالوگ
کاربر گرامی، جهت دانلود کاتالوگ لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید

دستگاه لب گردکن کاغذ

عرض کاغذ تا 40 سانتی متر
ضخامت برگه ها تا 10 سانتی متر
حداکثر تا 600000 برگ در ساعت

گرد کردن گوشه انواع اوراق