دستگاه پانچ و صحافی سیمی JBI BB 520 P Speedbind

JBI

دانلود کاتالوگ
کاربر گرامی، جهت دانلود کاتالوگ لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید

دستگاه پانچ صنعتی و صحافی همزمان سیم فنردوبل
اتوماتیک و سریع
عرض کاغذ پانچ تا 52 سانتی متر
عرض کاغذ صحافی تا 52 سانتی متر
ضخامت برگه های پانچ تا 5 میلی متر
ضخامت برگه های صحافی تا 9 میلی متر
سرعت تا 3000 سیکل در ساعت
پانچ اوراق و صحافی

مواد مصرفی مرتبط