خط تا و پرفراژ

انواع دستگاه خط تا زن دستی و دستگاه خط تا و پرفراژ برقی توسط توتالیا ارایه می گردد. این دستگاه ها برای ایجاد خط تا بر روی تمامی برگه های چاپی که بایستی تا شوند استفاده می گردد. تا کردن اوراق چاپی بدون خط تا موجب ایجاد ترک در محل تا و آسیب دیدن چاپ خواهد شد.

 دستگاه خط تا و پرفراژ برقی اتوماتیک و قابل برنامه ریزی بوده به طوری که اپراتور تمامی اطلاعات مربوط به موقعیت و محل خط تا و پرفراژ را به حافظه دستگاه وارد و ذخیره می نماید و سپس دستگاه به طور اتوماتیک بر روی برگه های چاپی خط تا و پرفراژ ایجاد می نماید.

 • دستگاه تمام اتوماتیک خط تا Multigraf Touchline C375 PLUS

  دستگاه تمام اتوماتیک خط تا Multigraf Touchline C375 PLUS

  دستگاه تمام اتوماتیک خط تا Multigraf Touchline C375 PLUS ٬ حرفه ای صحافی با کاربری بسیار آسان و دقیق برای ایجاد خط تا و پرفراژ انواع کاغذ و اوراق جلد کتاب٬ بروشورها٬ کاتالوگ٬کارت تبریک٬ کارت ویزیت٬ کا...

 • دستگاه خط تا دستیFastbind-C500

  دستگاه خط تا دستیFastbind-C500

  دستگاه خط تا دستی Fastbind C500 رومیزی با کاربری آسان و دقت بسیار بالا برای ایجاد خط تا انواع کاغذ و اوراق مورد استفاده قرار می گیرد

 • دستگاه خط تا دستی Fastbind C400

  دستگاه خط تا دستی Fastbind C400

  دستگاه خط تا دستی Fastbind C400 رومیزی با کاربری آسان و دقت بسیار بالا برای ایجاد خط تا انواع کاغذ و اوراق مورد استفاده قرار می گیرد