دوپلو

  • دستگاه خط تا و پرفراژ اتوماتیک Duplo DC-446

    دستگاه خط تا و پرفراژ اتوماتیک Duplo DC-446

    دستگاه خط تا و پرفراژ اتوماتیک کاغذ٬ دستگاه خط تا و پرفراژ اتوماتیک Duplo DC-446 برای ایجاد خط تا انواع کاغذ و اوراق٬ جلد کتاب٬ بروشورها٬ کاتالوگ وکارت تبریک استفاده می گردد