DUPLO

عمده ی دستگاه های تولیدی د وپلو ژاپن در لیست محصولات شرکت توتالیا قرار دارد که شامل صحافی دوخت مجله و صحافی چسب گرم، ترتیب کن ها، خط تا و پرفراژ و برش دیجیتال، چاپ تک رنگ، تاکن، دایکات و یووی برجسته می باشد.

محصولات مرتبط