دسته بندی

دوپلو

  • دستگاه صحافی چسب گرم Duplo DPB-500

    دستگاه صحافی چسب گرم Duplo DPB-500

    دستگاه صحافی چسب گرم Duplo DPB-500 با چسب حرارتی تنظیم سریع و اتوماتیک برای ابعاد مختلف کتاب با اندازه گیری اتوماتیک ضخامت عطف و تنظیم اتوماتیک خط تای جلد مجهز به سینی تغذیه اتوماتیک جلد که در چاپخانه...

  • دستگاه صحافی چسب گرم Duplo DB-290

    دستگاه صحافی چسب گرم Duplo DB-290

    دستگاه صحافی چسب گرم Duplo DB-290 به منظور صحافی جسب گرم کتاب با کاربری آسان برای اوراق دیجیتال و افست مجهز به دو غلطک و مخزن مجزای چسب که در چاپخانه ها و مراکز چاپ دیجیتال استفاده می گردد