دسته بندی

ای بی آ

 • دستگاه کاغذ خردکن EBA 5141

  دستگاه کاغذ خردکن EBA 5141

  دستگاه کاغذ خردکن EBA 5141 کنترل اتوماتیک ظرفیت حجم بالای کار روغن زنی اتوماتیک درپنج مدل با درجه امنیتی P2,P4,P5,P6,P7 کنترل اتوماتیک ظرفیت حجم بالای کار روغن زنی اتوماتیک درپنج مدل با درجه امنیتی ...

 • دستگاه کاغذ خردکن EBA 5131

  دستگاه کاغذ خردکن EBA 5131

  دستگاه کاغذ خردکن EBA 5131 برای کاغذ A3 در سه مدل با درجه امنیتی P4, P5, P7 دهانه ورودی کاغذ 31 سانتی متر

 • دستگاه کاغذ خردکن EBA 3140 C + oiler

  دستگاه کاغذ خردکن EBA 3140 C + oiler

  دستگاه کاغذ خردکن EBA 3140 C + oiler با ظرفیت بالا کنترل الکترونیکی٬ ظرفیت روغن زنی اتوماتیک در دو مدل با درجه امنیتی P4, P5

 • دستگاه کاغذ خردکن EBA 3140 / 3140 C

  دستگاه کاغذ خردکن EBA 3140 / 3140 C

  دستگاه خردکن کاغذ برای کاغذ بزرگ با کنترل الکترونیکی ظرفیت