دسته بندی

دوپلو

 • ترتیب کن دوپلو Duplo DFC-120

  ترتیب کن دوپلو Duplo DFC-120

  ترتیب کن دوپلو Duplo DFC-120 ٬ برای ترتیب اوراق چاپی طراحی به شکل ایستاده با حداقل اشغال فضا که در چاپخانه ها و مراکز چاپ دیجیتال استفاده می گردد

 • دستگاه ترتیب کن کاغذ Duplo DFC-101

  دستگاه ترتیب کن کاغذ Duplo DFC-101

  ترتیب کن دوپلو Duplo DFC-101 ٬ برای ترتیب اوراق چاپی طراحی به شکل ایستاده با حداقل اشغال فضا که در چاپخانه ها و مراکز چاپ دیجیتال استفاده می گردد

 • دستگاه ترتیب کن کاغذ Duplo DFC-100

  دستگاه ترتیب کن کاغذ Duplo DFC-100

  ترتیب کن دوپلو Duplo DFC-100 ٬ برای ترتیب اوراق چاپی طراحی به شکل ایستاده با حداقل اشغال فضا که در چاپخانه ها و مراکز چاپ دیجیتال استفاده می گردد