نمایشگاه اختصاصی چاپ و صحافی توتالیا سال ۱۳۹۱ هتل هما


نمایشگاه اختصاصی توتالیا با حضور نمایندگان خارجی در سالن صدف هتل همای تهران از ۹ الی ۱۱ آبان ۱۳۹۱ ساعت ۹ صبح الی ۶ بعد ازظهر برگزار گردید. در این نمایشگاه از سیستم صحافی دوخت مجله DBMi دوپلو رونمایی گردید.
منبع:
تاریخ درج: 12 آبان 1391
883 چاپ صفحه