نمایشگاه اختصاصی چاپ و صحافی توتالیا سال ۱۳۹۱ هتل هما
نمایشگاه اختصاصی چاپ و صحافی توتالیا سال ۱۳۹۱ هتل هما

نمایشگاه اختصاصی توتالیا با حضور نمایندگان خارجی در سالن صدف هتل همای تهران از ۹ الی ۱۱ آبان ۱۳۹۱ ساعت ۹ صبح الی ۶ بعد ازظهر برگزار گردید. در این نمایشگاه از سیستم صحافی دوخت مجله DBMi دوپلو رونمایی گردید.