تولید مجله

این سیستم ها ازدستگاه های ترتیب کن کاغذ جهت ترتیب اوراق چاپی و همچنین دستگاه دوخت و برش لب جلوی مجله تشکیل شده است.
ترتیب کن های دوپلو به شکل برج عمودی ساخته شده و سینی های کاغذ آن در روی یکدیگر قرار گرفته اند و بنابراین ترتیب کن های دوپلو فضای بسیار کمی را اشغال خواهند کرد.
ترتیب کن های دوپلو هوشمند بوده و در صورتیکه به دلایل مختلف از جمله بر نخوردن کاغذ و یا چسبندگی آنها موجب کشیده نشدن و یا ورود کاغذ دوتایی شود، سیستم آن مجله را از مسیر خارج کرده و بنابراین ما به صحت و سلامت مجله تولید شده اطمینان داریم.
پس از دستگاه ترتیب کن، برگه های ترتیب شده وارد دستگاه دوخت می گردند. در این دستگاه ابتدا برگه ها از چهارطرف گونیا شده و عمل دوخت انجام می شود و در قسمت بعد برگه های دوخته شده از وسط تا می گردند و از این دستگاه خارج و وارد دستگاه برش می گردند. در این دستگاه لب جلوی مجله برش خورده و از سیستم خارج می گردد.
حداکثر سرعت این سیستم ها برابر 5000 مجله در ساعت و حد اکثر اندازه مجله تولید شده 50x35 سانتی متر می باشد.
در صورتی که اوراق داخلی مجله توسط دستگاه های دیجیتال و به صورت ترتیب شده چاپ گردند دیگر نیازی به دستگاه ترتیب کن جها ترتیب نبوده و در اینجا از دستگاه تغذیه کاغذ هوشمند Duplo DSF 6000 بجای ترتیب کن استفاده می گردد که قابل برنامه ریزی بوده و تعداد مورد نیاز برگه برای یک مجله را به دستگاه دوخت مجله فرستاده تا مطابق مراحل فوق مجله صحافی و آماده گردد.
در ادامه چند خط تولید برای تولید مجله برای آشنایی ارایه می گردد.