درخواست کارت گارانتی

درخواست کارت گارانتی

کلیه دستگاه های شرکت توتالیا از یک سال گارانتی و هشت سال خدمات پس از فروش برخوردار می باشد. لذا جهت صدور کارت گارانتی و دریافت خدمات مربوطه فرم زیر را حداکثر در مدت یک هفته تکمیل فرمایید. لازم به ذکر است اگر در زمان مذکور فرم ارسال نشود، دستگاه مشمول گارانتی نخواهد گرفت.

پس از ارسال فرم به منظور اطلاع از وضعیت درخواست خود می توانید به قسمت پیگیری خدمات ما مراجعه فرمایید.

فرم درخواست گارانتی