صحافی فنر دوبل و مارپیچ

انواع دستگاه صحافی فنر دوبل و دستگاه صحافی فنر مارپیچ جی بی آی فرانسه اعم از دستی و اتوماتیک توسط شرکت توتالیا ارایه می گردد.در این دستگاه ها امکان صحافی کتاب با سیم فنر دوبل و مارپیچ در اندازه های مختلف و با سرعت های متفاوت وجود دارد. همچنین می توان دستگاه صحافی فنر مارپیچ را در هر گام مورد نظر تهیه کرد. استفاده از دستگاه های صحافی فنر دوبل و مارپیچ جی بی آی موجب آرامش خاطر تولید کننده شده زیرا دیگر نگران اجرای تعهدات خود از بابت نیروی کار و سرعت انجام آن نمی باشد و کار سفارش شده در زمان کوتاه تر و با هزینه کمتری انجام می گیرد. برای مثال با استفاده از دستگاه صنعتی پانچ و صحافی همزمان کاغذ می توان در هر ساعت تعداد 3000 دفتر یا کتاب را صحافی کرد.

 

 • دستگاه صحافی سیمی JBI BB50 / BB50H

  دستگاه صحافی سیمی JBI BB50 / BB50H

  دستگاه صحافی سیمی JBI BB50 / BB50H به منظور صحافی سیم فنر دوبل٬ تنظیم اتوماتیک از روی پنل دستگاه مجهز به ابزار جمع کن سیم که در چاپخانه ها استفاده می گردد

 • دستگاه صحافی سیمی JBI WOB 3500

  دستگاه صحافی سیمی JBI WOB 3500

  دستگاه صحافی سیمی JBI WOB 3500 به منظور صحافی سیم فنر دوبل٬ تنظیم اتوماتیک از روی پنل تاچ که در چاپخانه ها استفاده می گردد

 • دستگاه صحافی سیمی JBI WOB 5000

  دستگاه صحافی سیمی JBI WOB 5000

  دستگاه صحافی سیمی JBI WOB 5000 به منظور صحافی سیم فنر دوبل٬ تنظیم اتوماتیک از روی پنل تاچ که در چاپخانه ها استفاده می گردد

 • دستگاه صحافی سیمی JBI WOB MINI

  دستگاه صحافی سیمی JBI WOB MINI

  دستگاه صحافی سیمی JBI WOB MINI به منظور صحافی سیم فنر دوبل٬ نیمه اتوماتیک از روی پنل تاچ که در مرکز چاپ دیجیتال استفاده می گردد