شمارش کاغذ

انواع دستگاه شمارش کاغذ توسط شرکت توتالیا با برند بی متیک ساخت ایتالیا ارایه می گردد. این دستگاه ها برای شمارش و همچنین برای علامت گذاری و دسته بندی کاغذ استفاده می گردند. دستگاه برگ شمار در دو مدل تک هدی و دو هدی برای شمارش برگه های امنیتی استفاده می گردد. استفاده از فیبر نوری در دستگاه های جدید بی متیک موجب افزایش سرعت و دقت شمارش گردیده است.