صحافی آلبوم عکس و جلد سخت

با استفاده از دستگاه صحافی آلبوم عکس شما می توانید عکس های خود را به آسانی صحافی و آلبوم عکس ایتالیایی خود را تهیه نمایید. دستگاه های تولید جلد سخت و صحافی آلبوم عکس توسط شرکت فستبایند و در کشور فنلاند تولید می گردد. استفاده از این مجموعه امکان صحافی آلبوم عکس را به آسانی و در نهایت دقت و با کیفیت بسیار بالا برای شما فراهم می کند.  بدین منظور عکس های خود را با استفاده از دستگاه خط تا از وسط تا کرده و به وسیله برگه های پشت چسب دار و با استفاده از دستگاه صحافی آلبوم عکس، آنها را پشت به پشت به یکدیگر می چسبانیم. سپس با استفاده از برگه پشت چسب دار tacking sheet که محتوای جلد آلبوم بر روی آن چاپ شده و  با استفاده از مقواهای کرجی، جلد سخت آلبوم را در دستگاه تولید جلد سخت تولید می نماییم. در این مرحله عکس ها با استفاده از دستگاه صحافی آلبوم، درون جلد سخت قرار گرفته و آلبوم عکس آماده می گردد. استفاده از محصولات توتالیا در صحافی آلبوم عکس دیجیتال در فضایی نسبتا کوچک ، بدون استفاده از چسب و بدون آلودگی ، در محیطی بسیار تمیز و تنها توسط یک اپراتور انجام می گردد.