تکمیل کننده های چاپ و صحافی

امروزه دستگاه خط تا از تجهیزات ضروری عملیات پس از چاپ به شمار می رود. تمامی برگه های چاپی اعم از کاتالوگ ، بروشور، جلد کتاب و غیره که به تا نیاز دارند، ابتدا باید بر روی آنها خط تا زده شود، در غیر این صورت هنگام تا کردن اوراق چاپی در محل تا ایجاد ترک شده و چاپ آسیب می بیند. برای مثال برای رسیدن به کیفیت بالا در صحافی چسب گرم کتاب باید بر روی جلد آن ها خط تا ایجاد شود. بدین منظور می توان بسته به حجم کار از انواع دستگاه ها مانند دستگاه خط تا زن دستی و یا دستگاه خط تا برقی استفاده کرد. شرکت توتالیا انواع دستگاه خط تای رومیزی و دستگاه خط تا برقی اتوماتیک و قابل برنامه ریزی با دقت بالا را ارایه می نماید. محصولات ما در عملیات پس از چاپ شامل دستگاه خط تا و پرفراژ دیجیتال و همچنین دستگاه خط تا و تاکن نیز می گردد. تجربه ثابت کرده که استفاده از این دستگاه ها و رسیدن به کیفیت بسیار بالا، موجب رضایت مشتری و در نهایت مصرف کننده شده و با افزایش سطح توقع مشتریان، دیگر حذف یا جایگزین این دستگاه ها در عملیات پس از چاپ امکان پذیر نمی باشد و روز به روز بر مشتریان دستگاه خط تا در محصولات توتالیا اضافه می گردد، چرا که برای مثال در مورد دستگاه خط تا برقی تمام اتوماتیک که ساخت کارخانه مولتی گراف سوئیس و قابل برنامه ریزی می باشد، علاوه بر سرعت بالا از دقت بسیار بالا و معادل یک دهم میلی متر برخوردار بوده و به طور همزمان امکان ایجاد خط تای مثبت و منفی ( زیر و رو) وجود داشته و همچنین رنج وسیعی از گرماژ کاغذ از 100 تا 400 گرم را نیز پوشش می دهد. لازم به توضیح است که در برخی از دستگاه های خط تا و پرفراژ امکان ایجاد پرفراژ موضعی طولی و عرضی نیز وجود دارد.