دسته بندی

سلفون کش چاپ افست و دیجیتال

 • دستگاه سلفون کش Foliant Mercury 530 NG

  دستگاه سلفون کش Foliant Mercury 530 NG

  دستگاه سلفون کشی حرارتی Foliant Mercury 530 NG صنعتی فشرده و سریع که برای سلفون کشی یا لمینیت اوراق چاپ افست و دیجیتال استفاده می گردد

 • دستگاه سلفون کش Foliant Vega 530A

  دستگاه سلفون کش Foliant Vega 530A

  دستگاه سلفون کشی حرارتی Foliant Vega 530A فشرده و سریع که برای سلفون کشی یا لمینیت اوراق چاپ افست و دیجیتال استفاده می گردد

 • دستگاه سلفون کش Foliant Vega 530S

  دستگاه سلفون کش Foliant Vega 530S

  دستگاه سلفون کشی حرارتی Foliant Vega 530S فشرده و سریع که برای سلفون کشی یا لمینیت اوراق چاپ افست و دیجیتال استفاده می گردد