دسته بندی

جی بی آی

 • دستگاه صحافی سیمی JBI WOB MINI

  دستگاه صحافی سیمی JBI WOB MINI

  دستگاه صحافی سیمی JBI WOB MINI به منظور صحافی سیم فنر دوبل٬ نیمه اتوماتیک از روی پنل تاچ که در مرکز چاپ دیجیتال استفاده می گردد

 • دستگاه پانچ و صحافی JBI PB 3300

  دستگاه پانچ و صحافی JBI PB 3300

  دستگاه پانچ و صحافی JBI PB 3300 برقی ٬ رومیزی به منظور پانچ کاغذ و صحافی فنردوبل٬ مقاوم و با امکان تعویض ابزار پانچ که در مراکز چاپ دیجیتال استفاده می گردد

 • دستگاه پانچ و صحافی JBI PB 35

  دستگاه پانچ و صحافی JBI PB 35

  دستگاه پانچ و صحافی JBI PB 35 برقی ٬ رومیزی به منظور پانچ کاغذ و صحافی فنردوبل با عملکرد دستی که در مراکز چاپ دیجیتال استفاده می گردد