دسته بندی

ای بی آ

 • دستگاه کاغذ خردکن EBA 7050-2 C / 7050-3 C

  دستگاه کاغذ خردکن EBA 7050-2 C / 7050-3 C

  دستگاه کاغذ خردکن صنعتی EBA 7050-2 C / 7050-3 C حجم بالای کار همراه زونکن و قطعات فلزی با سینی ورودی بلند همراه تسمه نقاله در دو مدل با درجه امنیتی P2 , P3

 • دستگاه کاغذ خردکن EBA 6340

  دستگاه کاغذ خردکن EBA 6340

  دستگاه کاغذ خردکن EBA 6340 دستگاه صنعتی خردکن کاغذ حجم بالای کار با سینی ورودی بلند همراه تسمه نقاله درسه مدل با درجه امنیتی P2 , P3 , P5

 • دستگاه کاغذ خردکن EBA 5346

  دستگاه کاغذ خردکن EBA 5346

  دستگاه کاغذ خردکن EBA 5346 فشرده حجم بالای کار با دهانه ورودی قیفی شکل برای کاغذ های مچاله

 • دستگاه کاغذ خردکن EBA 5300

  دستگاه کاغذ خردکن EBA 5300

  دستگاه کاغذ خردکن EBA 5300 صنعتی ٬ فشرده حجم بالای کار دردو مدل با درجه امنیتی P3 و P5