دسته بندی

دوپلو

  • دستگاه خط تا و برش Duplo DC-516 Cutter Creaser

    دستگاه خط تا و برش Duplo DC-516 Cutter Creaser

    دستگاه خط تا و برش Duplo DC-516 Cutter Crease امکان ایجاد خط تا مثبت و منفی همزمان٬ برای برش و خط تا انواع کاغذ و اوراق٬ جلد کتاب٬ بروشورها٬ کاتالوگ٬ کارت تبریک و کارت ویزیت استفاده می گردد