دسته بندی

دوپلو

 • دستگاه خط تا، پرفراژ و برش Duplo DC-746

  دستگاه خط تا، پرفراژ و برش Duplo DC-746

  دستگاه خط تا، پرفراژ و برش Duplo DC-746 مناسب چاپ دیجیتال صنعتی٬ برای برش و ایجاد خط تای انواع کاغذ و اوراق٬ جلد کتاب٬ بروشورها٬ کاتالوگ٬ کارت تبریک٬ کارت ویزیت و کاور سررسید استفاده می گردد

 • دستگاه خط تا، پرفراژ و برش دیجیتال دوپلو مدل Duplo DC-646i PRO

  دستگاه خط تا، پرفراژ و برش دیجیتال دوپلو مدل Duplo DC-646i PRO

  دستگاه خط تا، پرفراژ و برش دیجیتال دوپلو مدل Duplo DC-646i PRO مناسب چاپ دیجیتال صنعتی٬ برای برش و ایجاد خط تای انواع کاغذ و اوراق٬ جلد کتاب٬ بروشورها٬ کاتالوگ٬کارت تبریک٬ کارت ویزیت٬ کاور سررسید استف...

 • دستگاه خط تا و برش دیجیتال Duplo DC-646i

  دستگاه خط تا و برش دیجیتال Duplo DC-646i

  دستگاه خط تا و برش دیجیتال Duplo DC 646i مناسب برای مراکز چاپ دیجیتال٬ برای برش و ایجاد خط تا انواع کاغذ و اوراق٬ جلد کتاب٬ بروشورها٬ کاتالوگ٬ کارت تبریک٬ کارت ویزیت و کاور سررسید استفاده می گردد

 • دستگاه خط تا ، پرفراژ و برش دیجیتال Duplo DC-616 PRO

  دستگاه خط تا ، پرفراژ و برش دیجیتال Duplo DC-616 PRO

  دستگاه خط تا ، پرفراژ و برش دیجیتال Duplo DC-616 PRO برای برش و ایجاد خط تا انواع کاغذ و اوراق جلد کتاب٬ بروشورها٬ کاتالوگ٬ کارت تبریک٬ کارت ویزیت و کاور سررسید استفاده می گردد