دسته بندی

دوپلو

 • دستگاه صحافی چسب گرم Duplo PFi BIND 6000 DUE

  دستگاه صحافی چسب گرم Duplo PFi BIND 6000 DUE

  دستگاه صحافی چسب گرم Duplo PFi BIND 6000 DUE دستگاه صحافی کتاب با چسب حرارتی PUR مجهز به مخزن چسب با مدار بسته مناسب برای صحافی انواع اوراق کاغذی، مقوایی ، گلاسه و پلاستیک تنظیم سریع و اتوماتیک برای ا...

 • دستگاه صحافی چسب گرم Duplo PFi BIND 6000

  دستگاه صحافی چسب گرم Duplo PFi BIND 6000

  دستگاه صحافی چسب گرم Duplo PFi BIND 6000 دستگاه صحافی کتاب با چسب حرارتی PUR مجهز به مخزن چسب با مدار بسته مناسب برای صحافی انواع اوراق کاغذی، مقوایی ، گلاسه و پلاستیک تنظیم سریع و اتوماتیک برای ابعا...

 • دستگاه صحافی چسب گرم Duplo PFi BIND 2000 PUR

  دستگاه صحافی چسب گرم Duplo PFi BIND 2000 PUR

  دستگاه صحافی چسب گرم Duplo PFi BIND 2000 PUR دستگاه صحافی کتاب با چسب حرارتی PUR مجهز به مخزن چسب با مدار بسته مناسب برای صحافی انواع اوراق کاغذی، مقوایی ، گلاسه و پلاستیک تنظیم سریع و اتوماتیک برای ا...