دسته بندی

دوپلو

 • سیستم صحافی مجله Duplo 150Fr Booklet Maker

  سیستم صحافی مجله Duplo 150Fr Booklet Maker

  سیستم صحافی مجله Duplo 150Fr Booklet Maker ٬ تنظیم کاملا اتوماتیک برای اندازه های مختلف مجله مجهز به دستگاه ترتیب کن غلطکی اوراق که در مراکز چاپ دیجیتال استفاده می گردد

 • سیستم صحافی مجله Duplo 150 Digital Booklet System

  سیستم صحافی مجله Duplo 150 Digital Booklet System

  سیستم صحافی مجله Duplo 150 Digital Booklet System ٬ تنظیم کاملا اتوماتیک برای اندازه های مختلف مجله که در مراکز چاپ دیجیتال استفاده می گردد

 • سیستم صحافی مجله Duplo 150C Booklet System

  سیستم صحافی مجله Duplo 150C Booklet System

  سیستم صحافی مجله Duplo 150C Booklet System ٬ تنظیم کاملا اتوماتیک برای اندازه های مختلف مجله که در مراکز چاپ دیجیتال استفاده می گردد

 • دستگاه صحافی مجله Duplo AutoBookie Pro

  دستگاه صحافی مجله Duplo AutoBookie Pro

  دستگاه صحافی مجله Duplo AutoBookie Pro جهت منگنه و تای رومیزی با صفحه نمایش LCD حافظه برای تنظیم اتوماتیک اندازه اوراق مناسب مراکز دیجیتال استفاد می گردد