دسته بندی

دوپلو

  • دستگاه دایکات Duplo PFi DI-CUT 300

    دستگاه دایکات Duplo PFi DI-CUT 300

    دستگاه دایکات Duplo PFi DI-CUT 300 با سیستم سیلندر مغناطیسی چرخشی تغییر شکل سریع دایکات برای تعداد مورد نیاز مجهز به سینی تغذیه اتوماتیک کاغذ