خط تا، تاکن، پرفراژ و برش دیجیتال

مجموعه ای از انواع دستگاه خط تا و پرفراژ و برش دیجیتال توسط توتالیا عرضه می گردد. کلیه محصولات این بخش، اتوماتیک و قابل برنامه ریزی بوده و اعمال خط تا و پرفراژ و برش در دستگاه خط تا زن و پرفراژ بدون نیاز به تنظیمات دستی و با دقت بسیار بالا انجام می گیرد.

در این دستگاه ها تمامی اعمال خط تا و پرفراژ و برش در یک مرحله از عبور کاغذ انجام می گیرد. به طوری که موقعیت و محل هر یک از اعمال خط تا و پرفراژ و برش به وسیله اپراتور توسط پنل دستگاه در حافظه ذخیره شده و دستگاه شروع به کار می کند.