دسته بندی

بی متیک

  • دستگاه برگ شماره B.MATIC PROTEC ADR 32 TH(SH) W

    دستگاه برگ شماره B.MATIC PROTEC ADR 32 TH(SH) W

    دستگاه برگ شمار B.MATIC PROTEC ADR 32 TH(SH) W برای شمارش کاغذ های امنیتی مجهز به دو هد شمارش همزمان کاغذ مجهز به کابل نوری برای شمارش کاغذ بدون آسیب و تغییر شکل کاغذ استفاده می گردد