نمایشگاه چاپ و بسته بندی ۱۳۸۵ در محل دایمی نمایشگاه های تهران

شرکت در نمایشگاه چاپ و بسته بندی در محل دایمی نمایشگاه های تهران از ۲۵ الی ۲۸ بهمن ماه ۱۳۸۵ با حضور نماینده دوپلو اینترنشنال خارجی برگزار گردید.

تاریخ درج: 29 بهمن 1385
844 چاپ صفحه