نمایشگاه اختصاصی چاپ و صحافی توتالیا سال ۱۳۹۴ در مرکز همایش های بین المللی رایزن

در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۱۱ و ۱۲ شهریور ماه مصادف با روز صنعت چاپ در ایران نمایشگاه اختصاصی توتالیا با شعار اصلاح کوچک تغییر بزرگ در مرکز همایش های بین المللی رایزن برگزار گردید.

در روز دوم از ساعت ۶ بعد از ظهر کنفرانسی نیز ارایه گردید که در آن نمایندگان خارجی شرکت کننده اعم از دوپلو، مولتی گراف، جی بی آی، فولیانت، درپروسا و بی ماتیک به معرفی محصولات خود پرداختند.

همچنین در این نمایشگاه از سیستم صحافی 600 دوپلو به عنوان محصول جدید توتالیا رونمایی گردید.
تاریخ درج: 13 شهریور 1394
903 چاپ صفحه