نمایشگاه اختصاصی توتالیا ماشینهای چاپ و صحافی سال ۱۳۹۶ در باشگاه فرمانیه

نمایشگاه امسال توتالیا در دوروز متوالی برگزار شد. اولین روز نمایشگاه دوشنبه ۹۶/۷/۱۷ به طور اختصاصی با دعوت از تولیدکنندگان و فعالان صنعت چاپ و بسته بندی با حضور بعضی نمایندگان تولیدکنندگان خارجی در باشگاه فرمانیه برگزار گردید.

در روز سه شنبه ۹۶/۷/۱۸ روز دوم نیز این نمایشگاه به طور اختصاصی با دعوت از فعالان چاپ دیجیتال و با حضور برخی نمایدگان تولیدکنندگان خارجی در باشگاه فرمانیه برگزار گردید. در این نمایشگاه برند فست بایند به عنوان برند جدید این شرکت در تولید جلد سخت و صحافی آلبوم معرفی گردید. در بعد از ظهر هر روز کنفرانسی از ساعت 7 بعد از ظهر برای حاضرین برگزار گردید. در این کنفرانس ها ، شعار ایده از شما و راه حل از ما برای مدعوین محترم تشریح گردید به این معنی که شما فقط به ما بگویید که چه نیاز و خواسته ای در ذهن دارید و ما راه رسیدن شما به خواسته هایتان را هموار می کنیم.

یکی دیگر از بحث های مهمی که در این کنفرانس مطرح گردید این است که با استفاده از راه حل های نوین توتالیا، چاپخانه های دیجیتال و صنعتی می توانند خود را از دیگر چاپخانه ها متمایز کرده و با ارایه کارهای باکیفیت تر مشتریان بیشتری را به خود جذب نمایند تا در نتیجه سود بیشتری بدست آورند. در ادامه نمایندگان شرکت های خارجی هر یک به معرفی محصولات جدید خود مطابق با آخرین تکتولوژی پرداختند.

تاریخ درج: 19 مهر 1396
967 چاپ صفحه