لغو برگزاری نهمین نمایشگاه چاپ دیجیتال و نشر رومیزی

لغو برگزاری نهمین نمایشگاه چاپ دیجیتال و نشر رومیزی

احتراماً به اطلاع می رساند براساس اطلاعات دریافت شده از شرکت برگزارکننده٬ نهمین نمایشگاه چاپ دیجیتال و نشر رومیزی کنسل شده و برگزار نخواهد گردید.


تاریخ درج: 4 خرداد 1398
674 چاپ صفحه