لغو برگزاری نهمین نمایشگاه چاپ دیجیتال و نشر رومیزی

لغو برگزاری نهمین نمایشگاه چاپ دیجیتال و نشر رومیزی

احتراماً به اطلاع می رساند براساس اطلاعات دریافت شده از شرکت برگزارکننده٬ نهمین نمایشگاه چاپ دیجیتال و نشر رومیزی کنسل شده و برگزار نخواهد گردید.

تاریخ درج: 4 خرداد 1398
319 چاپ صفحه