نمایشگاه چاپ دیجیتال و نشر رومیزی هتل المپیک ۱۳۹۲

 

سومین نمایشگاه Idpex در تاریخ 27 تا 30 فروردین 1392 با عنوان چاپ دیجیتال و نشر رومیزی در هتل المپیک تهران برگزار گردید. امسال شرکت توتالیا و شرکت زیراکس ایران به طور مشترک محصولات خود را در یک سالن به نمایش گذاشتند.

در این نمایشگاه دستگاه های سلفون کش کارخانه فولیانت کشور چک، خط تا و تاکن کارخانه مولتی گراف سویس ،ترتیب کن ها و دوخت دوپلو، چسب گرم کارخانه دوپلو ژاپن و پانچ و فنر کارخانه جی بی آی فرانسه به نمایش گذاشته شد.

تاریخ درج: 31 فروردین 1392
1025 چاپ صفحه