نمایشگاه چاپ دیجیتال و نشر رومیزی هتل المپیک ۱۳۹۱


شرکت در نمایشگاه چاپ دیجیتال با حضور نمایندگان شرکت دوپلواینترنشال و جی بی آی از۳۰ خرداد الی۲ تیرماه ۹۱ در هتل المپیک ساعت ۱۰ صبح الی۶ بعد ازظهر برگزار شد.
تاریخ درج: 3 تیر 1391
812 چاپ صفحه