کنفرانس معرفی محصولات جدید دوپلو و جی بی آی چاپ و صحافی توتالیا سال ۱۳۹۰ هتل هما


کنفرانس معرفی محصولات جدید دوپلو توسط مدیر عامل و مدیر فروش دوپلواینترنشنال و همچنین معرفی محصولات جدید جی بی آی توسط مدیرعامل آن شرکت در روز پنجشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۰ در سالن صدف هتل همای تهران برپا گردید.
تاریخ درج: 27 خرداد 1390
854 چاپ صفحه