جلد سخت فستبایند Fastbind Hard Cover Set Manager

جلد سخت فستبایند Fastbind Hard Cover Set Manager

جلد سخت فستبایند Fastbind Hard Cover Set Manager

جلد سخت های آماده فستبایند در ابعاد مختلف که برای صحافی کتاب مورد استفاده قرار می گیرد.

Fastbind Manager hard cover set

• FB PB Hard Cover Set Manager black A4 Portrait Spine:8 mm
• FB PB Hard Cover Set Manager black A4 Portrait Spine:10 mm
• FB PB Hard Cover Set Manager black A4 Portrait Spine:12 mm
• FB PB Hard Cover Set Manager black A4 Portrait Spine:14 mm
• FB PB Hard Cover Set Manager black A4 Portrait Spine:16 mm
• FB PB Hard Cover Set Manager black A4 Portrait Spine:18 mm
• FB PB Hard Cover Set Manager black A4 Portrait Spine:20 mm
 • دستگاه تولید جلد سخت فستبایند Fastbind Casematic H46 Pro

  دستگاه تولید جلد سخت فستبایند Fastbind Casematic H46 Pro

  دستگاه H46 Pro یک دستگاه حرفه ای فستبایند است که جلد سخت را با استفاده از گونیا در اندازه مورد نیاز از مینیاتوری تا اندازه بزرگ تولید می کند. جلد رویاهای خود را طراحی کنید و و به وسیله ی پرینتر خود (لیزری یا اینک جت) آن را چاپ نمایید.

 • دستگاه تولید جلد سخت فستبایند Fastbind Casematic H32 Pro

  دستگاه تولید جلد سخت فستبایند Fastbind Casematic H32 Pro

  دستگاه فستبایند H32 Pro یک دستگاه دستی است و با استفاده از گونیا، جلد را در اندازه دلخواه شما تولید می نماید.

 • دستگاه تولید جلد سخت فستبایند Fastbind Casematic H32L

  دستگاه تولید جلد سخت فستبایند Fastbind Casematic H32L

  دستگاه فستبایند H32L جلدهای حرفه ای را با استفاده از گونیا در اندازه مورد نظر شما تولید می کند. جلد رویاهایتان را طراحی کنید و آن را توسط پرینتر خود ( لیزری یا اینک جت) چاپ نمایید. سپس فقط مراحل ساده این دستگاه را برای تولید جلد دنبال نمایید.

 • دستگاه تولید جلد سخت فستبایند Fastbind a46z

  دستگاه تولید جلد سخت فستبایند Fastbind a46z

  دستگاه a46z یک دستگاه نیمه اتوماتیک تولید جلد سخت فستبایند می باشد. این دستگاه برای تولید اندازه های خیلی کوچک جلد سخت تا خیلی بزرگ در نظر گرفته شده است. شما می توانید جلد سخت را از اندازه A6 تا 476x476 میلی متر بدون زمان تنظیم در مدت یک دقیقه تولید نمایید.

 • دستگاه تولید جلد سخت فستبایند Fastbind a46a

  دستگاه تولید جلد سخت فستبایند Fastbind a46a

  دستگاه Casematic a46a اولین دستگاه فستبایند است که به تنهایی جلد سخت تولید می کند. این دستگاه برای اندازه کوچک تا خیلی بزرگ چلد سخت در نظر گرفته شده و اندازه های کوچکتر از A6 تا 476x476 میلی متر را بدون زمان تنظیم و در کمتر از یک دقیقه تولید می نماید.