کاغذ پشت چسب دار فستبایند Fastbind CM Tacking Sheet

کاغذ پشت چسب دار فستبایند Fastbind CM Tacking Sheet

کاغذ پشت چسب دار فستبایند Fastbind CM Tacking Sheet

کاغذ پشت چسب دار فستبایند با قابلیت چاپ محتوای جلد که در تولید جلد سخت کتاب و آلبوم عکس مورد استفاده قرار می گیرد.

Fastbind Printable Tacking Paper  
• FB CM Tacking Sheet Laser Printable 329 x 500 mm Portrait
• FB CM Tacking Sheet Laser Printable 329 x 660 mm
• FB CM Tacking Sheet Inkjet Printable 329 x 530 mm Portrait
• FB CM Tacking Sheet Inkjet Printable 329 x 660 mm Portrait
• FB CM Inkjet printable Roll 0.61 x 20 m
• FB CM Inkjet printable Roll 0.355 x 20 m

 • دستگاه تولید جلد سخت فستبایند Fastbind Casematic H46 Pro

  دستگاه تولید جلد سخت فستبایند Fastbind Casematic H46 Pro

  دستگاه H46 Pro یک دستگاه حرفه ای فستبایند است که جلد سخت را با استفاده از گونیا در اندازه مورد نیاز از مینیاتوری تا اندازه بزرگ تولید می کند. جلد رویاهای خود را طراحی کنید و و به وسیله ی پرینتر خود (لیزری یا اینک جت) آن را چاپ نمایید.

 • دستگاه تولید جلد سخت فستبایند Fastbind Casematic H32 Pro

  دستگاه تولید جلد سخت فستبایند Fastbind Casematic H32 Pro

  دستگاه فستبایند H32 Pro یک دستگاه دستی است و با استفاده از گونیا، جلد را در اندازه دلخواه شما تولید می نماید.

 • دستگاه تولید جلد سخت فستبایند Fastbind Casematic H32L

  دستگاه تولید جلد سخت فستبایند Fastbind Casematic H32L

  دستگاه فستبایند H32L جلدهای حرفه ای را با استفاده از گونیا در اندازه مورد نظر شما تولید می کند. جلد رویاهایتان را طراحی کنید و آن را توسط پرینتر خود ( لیزری یا اینک جت) چاپ نمایید. سپس فقط مراحل ساده این دستگاه را برای تولید جلد دنبال نمایید.